خواروبار،روغن،برنج،حبوبات،نان و غلات،قند و شکر،پاستا،