شرکت تعاونی توانمند سازی سیوستان

شرکت تعاونی 4513 توانمند سازی سیوستان و نوع آن ( تولیدی - توزیعی ) است

اهداف تعاوني :

1-      ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-      استفاده از مشاركت هاي اقتصادي داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي، خدماتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي، آموزشي، رفاهي و نظاير آن.

3-      تلاش در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار.

4-      توسعه و گسترش فعالیتها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه سه دهک پایین درآمدی جامعه.

5-       کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی سه دهک پایین درآمدی جامعه.

خدمات شرکت تعاوني :

ارائه خدمات ثبت و تاسیس و انجام تغییرات شرکت های تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی :

1- حمید صابری رئیس هیات مدیره

2- شیرین میرشکار نائب رئیس هیات مدیره

3- سعید صابری منشی هیات مدیره

مدیرعامل شرکت تعاونی : حمید صابری

آدرس : استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل بلوار کارگر خیابان رسالت - رسالت 11

کد پستی : 9861657645

تلفن تماس : 09365425332 - 09154573061